Himpunan Mahasiswa

Organisasi himpunan mahasiswa program studi pendidikan matematika FKIP Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Nomor SK : 1007/UN53.3/KM/2017
SUSUNAN PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
PERIODE 2017/2018

Pembina         : Sukma Adi Perdana, M.Sc
Ketua             : Dedi Irwansyah (150384202005)
Wakil Ketua    : Febry Safitri (150384202010)
Sekretaris I    : Putri Maharani Triastuti (150384202023)
Sekretaris II   : Santia (150384202032)
Bendahara      : Zulfa Dianti (150384202077)

Bidang Agama
Ketua              : Ziqkri (160384202020)
Anggota          :
– Ibrahim (150384202012)
– Renny Fauzila (150384202062)
– Sumarno (150384202028)
– Nur Isnaini Fatimah (150384202059)

Bidang Pendidikan
Ketua              : Anugrah Perkasa (150384202072)
Anggota          :
– Friska Ruth Dina S (150384202074)
– Maharani Delta Dewi (160384202006)
– Maimunah (150384202014)
– Gitaria Larasati (150384202047)
– Duma Yola Simanjuntak (150384202080)

Bidang Olahraga
Ketua              : Yudi Purnama Aji (150384202070)

Anggota          :
– Al Aziz Idwal Yamandika (160384202046)
– Beby Meidhita Syam (150384202001)
– Ade Trisman Wijaya (160384202061)
– Muhammad Wiriantara (160384202063)
– Fuad Syadafi (160384202067)

Bidang Kesenian
Ketua              : Zainudin Ahmad Yani (150384202078)
Anggota          :
– Nada Armita (150384202053)
– Muhammad Arif (150384202083)
– Devi Birgita Simangunsong (160384202045)
– Jayanti Natasya (160384202023)

Bidang HUMAS
Ketua              : Dian Pratama (150384202044)
Anggota          :
– Presetyo Tri Sakti (150384202021)
– Fatmawati (150384202045)
– Amalia Hardi Cusinia (150384202039)
– Cindy Metha Pratiwi (160384202015)
– Cindy Desmarita (160384202005)

Kunjung website HIMATIKA FKIP UMRAH